Legislativa kopaných studní

u domácností nebo rekreačních objektů

Kopané studny jsou klasifikovány jako vodní dílo. Z toho důvodu vyžadují povolení dle § 8 a § 15 vodního zákona 254/2001 Sb. Součástí stavebního povolení je i povolení k nakládání s podzemními vodami. Vložte realizaci studny do rukou odborníků a veškerá povolení ke studnám vyřídí za vás.

Jak získat povolení na kopanou studnu?

K vydání tohoto povolení je nutné obeslání veškerých podzemních sítí, získání souhlasu příslušného povodí, popřípadě chráněného krajinného území a vydání společného povolení a povolení k odběru podzemních vod, které vydává místně příslušný vodoprávní úřad.
V případě, že pozemek spadá do ochranného pásma Českého inspektorátu lázní a zřídel při Ministerstvu zdravotnictví ČR, zajistíme získání závazného stanoviska, které je rovněž podmínkou pro vydání výše uvedeného povolení.

Kontakty

Po - Pá: 8 - 16 hod.
VODOVRTY, s.r.o.
Ladova 195,
Mariánské Lázně
353 01