Geologický průzkum

Průzkum vám poslouží nejen u vrtů, ale i při zakládání staveb

Geologické průzkumy se provádí v místech, kde je potřeba zjistit geologické informace o podloží. Nejčastěji slouží jako podklad k projektové dokumentaci pro založení stavby. Nabízíme vám kompletní geologický servis pro vaše stavební projekty. Geologický průzkum realizujeme především na území Plzeňského, StředočeskéhoKarlovarského kraje. Zajistíme vám zprávu o vlastnostech a druzích hornin, hydrogeologický průzkum i posudek nebo návrh k technologii výstavby a zjištění vlivu stavby na okolí.
horniny (1)
 

Hydrogeologický průzkum odhalí nejvhodnější místo pro studnu

Vše začíná návštěvou pozemku, kde se bude studna realizovat. Na místě provedeme průzkum terénu a určíme, kde je nejlepší místo pro vyhloubení studny. Místo studny se vybírá s ohledem na umístění studen sousedů (do vzdálenosti 80 m). Výstupem průzkumu je vyhotovení zprávy - hydrogeologického posudku.

Hydrogeologický posudek je prvním krokem ke studni nebo tepelnému čerpadlu

Chcete-li si pořídit jakýkoliv vodní zdroj, musíte si dle zákona o vodách (č. 254/2001 Sb) nechat vyhotovit hydrogeologický posudek. Způsobilá osoba (hydrogeolog) najde vhodné místo pro průzkumné vrty a následně vám sdělí, jaká je kvalita vody a zda je jí dostatek pro plánované účely. Hydrogeologický posudek vyžaduje stavební a vodohospodářský úřad jako podklad k vydání povolení k nakládání s podzemními vodami a doklad pro územní a stavební řízení.

Vypracujeme vám hydrogeologický posudek s garancí přítoku vody na 5 let

Na základě osvědčení o odborné způsobilosti vám vypracujeme hydrogeologický posudek pro pořízení:
noun_Calendar_1776597
Na objednání nebo jako součást realizace na klíč
noun_Stamp_3918629
Zajištění nutných podkladů pro úřady
noun_guarantee_4200264
5 let garance přítoku vody
 
354 673 290
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 16:00 hodin

Kontakty

Po - Pá: 8 - 16 hod.
VODOVRTY, s.r.o.
Ladova 195,
Mariánské Lázně
353 01