Tepelná čerpadla Plzeň

Chcete čelit tuhé zimě a dlouhodobě šetřit peníze? Ideálním řešením je vybudování vrtu a tepelného čerpadla přímo na vašem pozemku. Navíc díky malému nároku na místo je jejich pořízení možné ve většině lokalit. Firma Vodovrty, která na českém trhu působí více než 20 let, se zabývá na profesionální úrovni vybudováním vrtu pro tepelná čerpadla v Plzni a okolí. Působíme tež v Karlovarském a Středočeském kraji. Alternativní, ekonomický a ekologický zdroj tepla je tak pro domácnosti dostupný i v západočeské metropoli. Navíc ušetříme váš drahocený čas a vyřešíme i potřebná razítka a povolení. Využívat teplo z hlouby vaší země je tak pro zájemce díky naším službám snadno dostupné. 
 

Výhody vrtu pro tepelná čerpadla

  • Podle odborných studií ušetříte využíváním tepla ze země oproti technologii využívající venkovní vzduch zhruba 30 % spotřeby energie.
  • Nemalou výhodou jsou celkově nízké provozní náklady a delší životnost technologie.
  • V zimě teplo, v létě chládek. V letních parných měsích se pak samotný vrt může posloužit i jako laciná "klimatizace".
 Tepelná čerpadla Plzeň

Vrty pro tepelná čerpadla v Plzni snadno a rychle. Zařídíme vše potřebné

Pořízení si alternativního zdroje tepla pro vaši domácnost je s naší pomocí hračkou. Dopodrobna zpracujeme projektovou dokumentaci a obstaráme potřebné hydrogeologické posouzení. Před začátkem samotných prací zařídíme i vše potřebné pro získání stavebního povolení. Nedílnou součástí naší práce bude získání i potřebných razítek pro závěrečnou kolaudaci
 

Postupujeme profesionálně

Samozřejmostí je průzkum přímo v lokalitě a určení nejvhodnější umístění vrtu. Jejich umístění zvolíme v místě, kde tepelná čerpadla dosáhnou nejvyššího tepelného výkonu. Vrty pro tepelná čerpadla provádíme až do hloubky 140 metrů. Zárukou jistoty je pak i garance dlouhé výtrže. Zákazník od nás obdrží po vybudování vrtu pro tepelná čerpadla v Plzni a okolí certifikát se zárukou na 10 let.
 

Ušetřete na účtech za topení, kontaktujte nás

354 673 290
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 16:00 hodin

Jak probíhá dodávka vrtané studny?

Poptávka a specifikace místa vrtané studnyJako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.
Analýza a cenová nabídkaJakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.
Návštěva pozemku pro studnuPřed sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.
Smlouva o provedení vrtané studnyPo provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.
Projektová dokumentace a hydrogeologické posudkyProjektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.
Zajištění stavebního povoleníVrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.
Vrt studnyRozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.
Napojení čerpací technikyFirma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.
Kolaudace studnyPokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

Kontakty

Po - Pá: 8 - 16 hod.
VODOVRTY, s.r.o.
Ladova 195,
Mariánské Lázně
353 01