Studna na klíč

Studna na klíč
Chcete být soběstační a v budoucnu neřešit problémy s vodou či její cenou? Firma Vodovrty nabízí kompletní vybudování studny na vašem pozemku. Obraťte se na profesionály a nechte celý projekt na nás. Přes 20 let se již zabýváme vybudováním vrtaných či kopaných studní především v Karlovarském, Plzeňském či Středočeském kraji. Celý projekt připravíme od začátku do konce a studnu pro vás přichystáme na klíč.
 

Realizujeme studny na klíč do různých objektů:

Bez starostí. Zhotovíme projekt, vyřídíme razítka a postavíme studnu

1. Na začátku je poptávka.Tu může zájemce zaslat z pohodlí domova prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách. Důležité je uvést specifikaci pozemku, na kterém má v budoucnu studna vyrůst. Neméně podstatný je i požadavek, k čemu má studna na klíč sloužit. Naše firma následně odborně posoudí geologické podloží a vytvoří pro zájemce nabídku šitou na míru. 
 
2. Před samotným uzavřením smlouvy je nutná návštěva vašeho pozemku, kde dopodrobna vysvětlíme všechny záležitosti projektu. Následuje podepsání smlouvy, kterou obdržíte v dostatečném předstihu pro její detailní prostudování. 
 
3. Dalším krokem je zhotovení projektové dokumentace, která bude obsahovat část vodohospodářskou a část hydrogeologickou. Do dokumentace zapracujeme vyhledávání přítoků podzemních vod a optimalizaci jejich využití. Zákazníkům tak garantujeme stabilní 5tiletý přitok vodních zdrojů.
 
4. Postaráme se i o nezbytná razítka. Projekt ke svému schválení přislušným potřebuje takzvané povolení EIA, které zohlední vliv studny na životní prostředí. Nepostradatelné jsou i územní rozhodnutí, povolení vodoprávního řádu a stavební povolení.
 
5. Následuje samotný vrt, který naše firma provede za pomocí nejmodernější techniky. Postaráme se i o napojení té nejkvalitnější značkové čerpací techniky. 
 

Kolaudace bude hračkou. Zajistíme ji za vás

Posledním z kroků je kolaudace nové studny. Ani zde zákazník nemusí pracně shánět finální razítko. Realizace studny na klíč totiž znamená i to, že potřebné závěrečné povolení od místního odboru životního prostředí zařídíme za vás.

Kontaktujte nás a svěřte výstavbu studny profesionálům

354 673 290
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 16:00 hodin

Jak probíhá dodávka vrtané studny?

Poptávka a specifikace místa vrtané studnyJako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.
Analýza a cenová nabídkaJakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.
Návštěva pozemku pro studnuPřed sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.
Smlouva o provedení vrtané studnyPo provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.
Projektová dokumentace a hydrogeologické posudkyProjektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.
Zajištění stavebního povoleníVrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.
Vrt studnyRozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.
Napojení čerpací technikyFirma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.
Kolaudace studnyPokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

Kontakty

Po - Pá: 8 - 16 hod.
VODOVRTY, s.r.o.
Ladova 195,
Mariánské Lázně
353 01