Průzkumný vrt

Soběstačnost na voděteplu bude v blízké budoucnosti hrát nesmírně důležitou roli. Ať už plánujete studnu a vrt na své zahradě, průmyslovém objektu nebo sportovním areálu, primární průzkum lokality a podloží je jednou z prvních a nejdůležitějších věcí. Nedílnou součástí celého projektu jsou také potřebná razítka. Hlava kolem vám z toho ale jít nemusí. Spolehněte se na nás. Zkrátka, pomůžeme vám jak při projektu studny, tak i jiných stavebních pracech, při kterých je průzkumný vrt nebo geologický průzkum nutností. Působíme převážně v západních Čechách.
Průzkumný vrt

Průzkumný vrt vám prozradí víc o stavu vody a podloží

Geologická stavba terénu, ale i stav podzemní vody. Základní údaje, o kterých nejvíce prozradí průzkumný vrt. Ten poodhalí i další možnosti při realizaci vrtané studny, vrtu pro tepelná čerpadla nebo podobného stavebního projektu. Průzkumný vrt provádíme moderní technologií jádrového vrtání. Všechny práce realizujeme v souladu s veškerými předpisy. Vy si tak bez starostí můžete počkat na závěrečnou zprávu, kterou pro vás vyhotovíme. 

Průzkumné vrty realizujeme:

  • Za účelem zřízení studny. Díky němu zjistíte umístění a vydatnost vodních pramenů nebo možnou hloubku studny.
  • Za účelem geologického průzkumu. Výsledkem jsou přesné informace o stavu podloží, které oceníte při projektování jakékoli stavby.

Průzkumný vrt je pro nás rutinou. O vaší lokalitě zjistíte víc podrobností snadno a rychle

Realizace stavby, studny nebo vrtu nemusí být pro vás žádná věda. Ozvěte se nám prostřednictvím poptávkového formuláře a my vám zašleme první podklady. Zjistíme specifika místa a primárně posoudíme geologické podloží. Zpět vám zašleme i nabídku možné realizace průzkumného vrtu nebo dalších prací.

Zajistit si průzkumný vrt je jednoduché. Kontaktujte nás

354 673 290
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 15:00 hodin

Jak probíhá dodávka vrtané studny?

Poptávka a specifikace místa vrtané studnyJako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.
Analýza a cenová nabídkaJakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.
Návštěva pozemku pro studnuPřed sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.
Smlouva o provedení vrtané studnyPo provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.
Projektová dokumentace a hydrogeologické posudkyProjektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.
Zajištění stavebního povoleníVrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.
Vrt studnyRozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.
Napojení čerpací technikyFirma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.
Kolaudace studnyPokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

Kontakty

Po - Pá: 8 - 16 hod.
VODOVRTY, s.r.o.
Ladova 195,
Mariánské Lázně
353 01